Ghorurumda muressiz dawa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ghorurumda muressiz dawa

Aziz Isa
Administrator
This post was updated on .

Ghorurumda muressiz dawa
Aziz IsaUyghurum-

Iptixar millitim-

Mening ghorurum.Eqide-imanimiz bar,

Iradimiz taman yuksek.

Horligining-

Uyghurumning-

Weten'ge u tesseduq soygu-

Ipadige til putmes-

Buyukligi hetta uning-

Xan Tengridek muqeddes.Ongum-chushumde-

Men oyghaq.

Wetensizlik derdi manga tolghaq.

Mejnunluqtin men didar yiraq.

Bu kun emes bizge bir tilsim-

Korunsimu menzili uzaq.Rehimsiz sen hey dunya-

Uyghurgha sen biwapa.

Dunyarimda mislisiz chuqan.

Sanga qarshi buyuk isiyan-

Dilim...tilim…wujudumda-

Ghorurumda muressiz dawa ...Ateshdur weten soygisi,

Yashimaq wetensiz bir kun-

Zindan ziya qarang'ghu u tun-

Derdi dozaqtin oter ming yaman.

Men bende shundaq wujudum koygen-

Perwaneng bolup wetenni soygen-

Selip qoyghin bir nowet peqet-

Derdige Uyghurning dunyawy insan !!!Yasha Uyghurum!

Senla mening ghorurum.

Ejdad rohi sanga medetkar.

"Sadir" ning batur simasi-

“Kureshchan yillar” mirasi-

Nuzugumning kechmishi ...

"Yawa kepter" marishi...

Undeydu haman...

Haman seni kureshke dawam.

Her tomurda aqqini bir qan-

Aqqusi ewlad rohida taman.Uyghurum-

Iptixar millitim-

Sen mening ghorurum.

</</br>

1-Noyabir 2009- yili. London.
London Uyghur Ensemble  http://www.uyghurensemble.co.uk