Meshrep ghzelliridin: Charigah muqamidin ariye

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Meshrep ghzelliridin: Charigah muqamidin ariye

Aziz Isa
Administrator
This post was updated on .
Meshrep ghzelliridin:  Charigah muqamidin ariye


Chushti sewdari muhebbet bashimey, arichemerdum kelur we qashimey

Kop muhebbet kuyida qan yighlidim, yette iqlim hem boldi yashimey

Sejdi eylep zahit bol, mihrab qara men qilurmen sejdi egme qashingey

Bu kesipte kopturdu saqi bar desi yetmidi eqlim mening surdashimey

Kunde yuz-ming jebri qilsang orgiley, woy kuni ghem yokini berdashimey

Meshrepi diwanini heyran etip, ni sewebtin kelmiding bir qashimey......

 

Baqsam bu jahanda hemmige derdu alem bar, ah derdu alem bar

Her addi meni konglide bir zeru yilan bar

Ghelpsiz kishini tapsam bolamdu kishi izdep, bolamdu kishi izdep

Gulbanur dilim eytardu ghemsiz kishigim bar

Jahangha keldima kordum, baqasi yoq bu omrumni, allah yey allah bu omrumni

Jahangha yey allah keldima kordum allah, way baqasi yoq baqasi yoq bu omrumni,

Kozumni yum yumdima ashma ah yey

Musapirdek musapirdek kichip ottum, way musapirdek kichip ottum

Ne qilghay ah bu kowserni, nigarim bolmighay saqi, allah yey bolmighay saqi

Kharabet ehligey barip, ulerge yey, ulerge soz koshup ottum

Rekhlima majnun, yeni mer ozrikhahgha men baray ey allah

Jebrige biz qil khenimdek, dadikhage men baray, way dadikhage men baray

Allah yarni allah, yarni bendem digen allah

Ah bendem dimeseng, ah jeziri bichare qolung men..........

 
London Uyghur Ensemble  http://www.uyghurensemble.co.uk